Mars og Merkur, Danmark blev stiftet i 1975 og arbejder for at sikre kontakten mellem topledere i Danmarks erhvervsvirksomheder, forsvarets ledelse og den offentlige sektor.

I den romerske mytologi var Mars guden for krig og Merkur guden for handel. Deraf foreningens navn.

Mars og Merkur har følgende formål:

    • at styrke kontakten og samarbejdet mellem det danske forsvar, erhvervslivet og den offentlige sektor
    • at virke for Forsvarets, erhvervslivets og den offentlige sektors kendskab til og forståelse af hinandens udfordringer
    • at støtte forsvarsviljen
    • at samarbejde med lignende kredse i andre lande for at udveksle erfaring og gensidig støtte

Mars og Merkur er upolitisk.

Medlemskab kan ikke søges, og man kan kun blive medlem på opfordring.

Mars og Merkur ledes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af:

Bestyrelsesformand, hofjægermester Torben von Lowzow – Præsident
Administrerende direktør Peder Holk Nielsen – Vicepræsident
Bankdirektør og konsul Peter Vinther Christensen – Skatmester
Forsvarschef, general Bjørn Bisserup 
Viceforsvarschef, generalløjtnant Max ALT. Nielsen

Forretningsudvalget er valgt af:

Præsidiet maj 2018
Forsvarschef, general Bjørn Bisserup
Bankdirektør og konsul Peter Vinther Christensen
Generalmajor Jens H Garly
Administrerende direktør Christian Herskind
Bestyrelsesformand Peter Højland
Bestyrelsesformand Mads Lebech
Bestyrelsesformand Jesper Lok
Bestyrelsesformand Jens Christian Lorenzen, formand for præsidiet
Bestyrelsesformand Torben von Lowzow
Administrerende direktør Kristian May, næstformand for præsidiet
Viceforsvarschef, generalløjtnant Max ALT. Nielsen
Administrerende direktør Peder Holk Nielsen
Generalmajor Kenneth Pedersen
Administrerende direktør T. Møger Pedersen
Generalmajor Anders Rex
Generalmajor Henrik Ryberg
Administrerende direktør Ulla Brockenhuus-Schack
Bestyrelsesformand Sten Scheibye
Administrerende direktør Niels Smedegaard
Advokat Henrik Stenbjerre

Privatlivspolitik